bandplan KF

BAND PLAN KF 1 REGIONU IARU

Pasmo 1,8 MHz :

ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
1810 - 1838 200 cw
1838 - 1840 500 emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, cw
1840 - 1842 2700 emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, fonia, cw
1842 - 2000 2700 fonia, cw
Pasmo 3,5 MHz :
ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
3500 - 3510 200 łączności międzykontynentalne cw dx
3500 - 3560 200 cw, segment cw zalecany dla zawodów
3560 - 3580 500 cw
3580 - 3590 500 emisje cyfrowe, cw
3590 - 3600 500 emisje cyfrowe (zalecany packet), cw
3600 - 3620 2700 fonia, emisje cyfrowe, cw
3600 - 3650 2700 fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów, cw
3650 - 3775 2700 fonia, cw
3700 - 3800 2700 fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów, cw
3730 - 3740 2700 SSTV & FAX, fonia, cw
3775 - 3800 2700 łączności międzykontynentalne fonia dx
Pasmo 7 MHz :
ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
7000 - 7035 200 cw
7035 - 7040 500 emisje cyfrowe z wyjątkiem packet (*),
SSTV & FAX, cw
7040 - 7045 2700 emisje cyfrowe z wyjątkiem packet (*),
SSTV & FAX, fonia, cw
7045 - 7100 2700 fonia, cw
Pasmo 10 MHz :
ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
10100 - 10140 200 cw (*)
10140 - 10150 500 emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, cw
Pasmo 14 MHz :
ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
14000 - 14070 200 cw
14000 - 14060 200 cw, segment cw zalecany dla zawodów
14070 - 14089 200 emisje cyfrowe, cw
14089 - 14099 500 cw,emisje cyfrowe
(zalecany packet nie automatyczny)
14099 - 14101 200 beacony (IBP)
14101 - 14112 2700 emisje cyfrowe (zalecany „store-and-forward"),
fonia, cw
14112 - 14125 2700 fonia, cw
14125 - 14300 2700 fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów,
cw
14230 2700 częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX
14300 - 14350 2700 fonia, cw
Pasmo 18 MHz :
ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
18068 - 18100 200 cw
18100 - 18109 500 emisje cyfrowe, cw
18109 - 18111 200 beacony (IBP)
18111 - 18168 2700 fonia, cw
Pasmo 21 MHz :
ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
21000 - 21080 200 cw
21080 - 21100 500 emisje cyfrowe, cw
21100 - 21120 500 emisje cyfrowe (zalecany packet), cw
21120 - 21149 200 cw
21149 - 21151 200 beacony (IBP)
21151 - 21450 2700 fonia, cw
21340 2700 częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX
Pasmo 24 MHz :
ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
24890 - 24920 200 cw
24920 - 24929 500 emisje cyfrowe, cw
24929 - 24931 200 beacony (IBP)
24931 - 24990 2700 fonia, cw
Pasmo 28 MHz :
ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)
SZEROKOŚĆ
PASMA
TYP EMISJI
28000 - 28050 200 cw
28050 - 28120 500 emisje cyfrowe, cw
28120 - 28150 500 emisje cyfrowe (zalecany packet), cw
28150 - 28190 200 cw
28190 - 28199 200 beacony z regionalnym podziałem czasowym (IBP)
28199 - 28201 200 beacony z ogólnoświatowym podziałem czasowym (IBP)
28201 - 28225 200 beacony z pracą ciągłą (IBP)
28225 - 29200 2700 fonia, cw
28680 2700 częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX
29200 - 29300 6000 emisje cyfrowe (packet NBFM), fonia, cw
29300 - 29510 6000 pasmo satelitarne kosmos-Ziemia
29510 - 29700 6000 fonia, cw

Na wszystkich pasmach w segmentach fonicznych dozwolona jest praca emisją A3A (AM)

WYJAŚNIENIA:
Wyrażenie „emisje cyfrowe (zalecany packet)" oznacza zalecane obszary aktywności dla operatorów packet radio.

Gdy w danym segmencie podano kilka rodzajów emisji, pierwszeństwo ma pierwszy rodzaj.
Należy jednak stosować zasadę pracy bez wzajemnych zakłóceń (NIB - Non-interference Basis), zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym.

Emisje podane w nawiasach ( ) oznaczają „zalecany obszar aktywności".

UWAGI:
Określenie RTTY zostaje zastąpione przez określenie EMISJE CYFROWE (DIGIMODE).
Wyrażenie to obejmuje wszystkie rodzaje tej postaci transmisji (RTTY, Packet Radio itp.)

Określenie „fonia" obejmuje wszystkie rodzaje tej postaci transmisji.
W pasmach KF poniżej 10 MHz używa się dolnej wstęgi (LSB),
powyżej 10 MHz górnej wstęgi (USB).

Pasmo 1,8 MHz:
Stowarzyszenia mające aktualne przeznaczenia SSB poniżej 1840 kHz mogą je kontynuować. Jednakże zaleca się im podjęcie wszelkich możliwych kroków w stosunku do swych Administracji, w kierunku ustalenia segmentu fonicznego zgodnie z band-planem Regionu 1 IARU. Segment 1907,5 - 1912,5 kHz (japoński okno dx-owe) powinno być nie zajmowane przez nadawania stacji 1 Regionu. Należy tu stosować technikę pracy z przesunięciem częstotliwości (split).
Pasmo 3,5 MHz:
Praca międzykontynentalna ma pierwszeństwo w segmentach 3500 - 3510- kHz i 3775 - 3800 kHz. Stowarzyszenia członkowskie powinny postulować swym administracjom, aby nie przeznaczały dla służb innych niż amatorska segmentów przeznaczonych przez IARU dla łączności międzykontynentalnej dalekiego zasięgu (DX) tj. 3500 - 3510 kHz i 3775 - 3800 kHz.
Segmenty zalecane dla zawodów:
Jeśli w zawodach nie przewidziano łączności dx-owych, segmenty zalecane dla zawodów nie powinny obejmować 3500 - 3510 kHz i 3775 - 3800 kHz. Stowarzyszenia członkowskie mogą ustalać inne (węższe) segmenty dla zawodów (w ramach ogólnych granic). Zalecenie to nie dotyczy stacji z emisjami cyfrowymi. Zawody nie mogą być organizowane w pasmach 10, 18 i 24 MHz.
Pasmo 7 MHz:
W pasmie 7 MHz nie należy używać Packet Radio. Segment 7035 - 7045 kHz może być używany dla komunikacji „store-and-forward" w strefie Afryki na południe od Równika w czasie lokalnych godzin dziennych. Jednakże nie zaleca się stosowania emisji bardziej efektywnych niż packet radio z protokołem AX.25.
Pasmo 10 MHz:
W paśmie 10 MHz nie należy używać Packet Radio. Zaleca się nie używanie w paśmie 10 MHz stacji bezobsługowych z emisjami cyfrowymi. Dopuszcza się użycie SSB w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa życia i mienia i wyłącznie przez stacje uczestniczące w akcji ratunkowej. Segment 10120 - 10140 kHz może być używany dla nadawań SSB w strefie Afryki na południe od Równika w czasie lokalnych godzin dziennych. W paśmie 10 MHz nie należy nadawać komunikatów i biuletynów jakimkolwiek rodzajem emisji.
Pasmo 14 MHz:
Segment 14089 - 14099 kHz może być używany dla nie-automatycznych nadawań cyfrowych. Segment 14101 - 14112 kHz może być używany dla transmisji typu „store-and-forward". Jednakże nie zaleca się stosowania emisji bardziej efektywnych niż packet radio z protokołem AX.25.
SSTV/FAX:
Częstotliwości 14230, 21340 i 28680 kHz powinny być używane jako częstotliwości wywoławcze dla operatorów SSTV i FAX. Jednakże po nawiązaniu łączności należy przejść na inną wolną częstotliwość w obrębie segmentu fonicznego.
Częstotliwości do pracy satelitarnej:
Stowarzyszenia członkowskie powinny zalecić operatorom FM (i innym) aby nie nadawali w segmencie 29300 - 29510 kHz w celu uniknięcia zakłóceń dla satelitarnej łączności amatorskiej w kierunku kosmos-Ziemia.
Bezobsługowe stacje nadawcze:
Stowarzyszenia członkowskie IARU powinny ograniczyć pracę takich stacji w pasmach KF. Zaleca się, aby stacje bezobsługowe w pasmach KF były uruchamiane wyłącznie pod nadzorem operatora, z wyjątkiem zatwierdzonych przez IARU radiolatarni i specjalnie upoważnionych stacji eksperymentalnych. Zaleca się tu stosowanie emisji bardziej efektywnych niż packet radio z protokołem AX.25.
Częstotliwości nadawania:
Podane w Band-Planie częstotliwości należy rozumieć jako „częstotliwości nadawania" (zajmowane przez emitowane pasmo), a nie częstotliwości wytłumionej fali nośnej.
Eksperymentowanie z Packet Radio NBFM w paśmie 28 MHz:
Należy używać częstotliwości co 10 kHz od 29210 kHz do 29290 kHz włącznie. Należy stosować dewiację +/- 2,5 kHz przy maksymalnej częstotliwości modulującej 2,5 kHz.

POLECAMY

>

Wspieraja nas:

egzamin krótkofalarski

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,574,952 Unikalnych wizyt