Gałkologia CB

Potencjometry:
 • VOLUME (AF GAIN, VOL): regulacja głośności odbiornika, najczęściej połaczona z włącznikiem całego TRX, czasami reguluje również głośność PA (papugi); ustawiamy na odpowiednią dla siebie głośność
 • SQUELCH (SQ): blokada szumów, pozwala nam na ustawienie progu załączenia odbioru powyżej pewnej siły odbieranego sygnału, ustawiamy powyżej poziomu szumów, w AM można wogóle nie używać tego pokrętła, w FM jest ono dosyć przydatne
 • RF Gain: chyba najważniejsze pokrętło w odbiorniku, pozwala nam płynnie ustawić czułość odbiornika
 • RF Power (POWER, PWR, RF PWR): płynna regulacja mocy wyjściowej nadajnika, gdy rozmawiamy z bliską stacją warto obniżyć moc, żeby nie przeszkadzać innym użytkownikom, obniżenie mocy z 4W od 0,25W powoduje spadek sygnału tylko o 2S, przy sprawnej antenie pozwala nam to na dość dalekie łączności
 • MIC Gain (DYNAMIKE): płynna regulacja czułości mikrofonu, pełniejszy opis znajduje się tutaj
 • TONE: regulacja barwy dźwięku odbiornika, niektóre profesjonalne TRX mają nawet korektor graficzny barwy dźwięku, ustawiamy tak, żeby dźwięk wydobywający się z głośnika miał dla nas najprzyjemniejszą barwę
 • CLARIFIER (RIT, DELTA TUNE): pokrętło dostrojenia częstotliwości, składające się najczęściej z 2 pokręteł:
  • COARSE: dostrojenie zgrubne, przestraja nadajnik i odbiornik
  • FINE: dostrojenie precyzyjne, dostraja jedynie odbiornik (UWAGA: od tej zasady są wyjątki, np. MAGNUM S9 w którym przestrajany jest również nadajnik)
 • DIMMER (DIM): służy do regulacji jasności podświetlenia, pozwala wybrać optymalne dla naszych oczu podświetlenie
 • ECHO VOLUME (ECHO VOL): regulacja głośności echa
 • ECHO DELAY (ECHO DEL): regulacja opóźnienia echa, wraz z ECHO VOLUME pozwala uzyskać żądane parametry echa, ustawienie tylko przy pomocy nagrywania własnej modulacji lub pomocy drugiej osoby jako słuchacza i recenzenta
 • AMT: funkcja odsłuchu własnej modulacji, pozwala zapisać w pamięci TRX nawet kilkuwyrazowe zdanie i powtórzyć je po zakończeniu nadawania
 • SWR (CAL): pokrętło służące do kalibracji wskazań SWR

Przełączniki:
 • ON/OFF (POWER): włącznik główny urządzenia
 • CHANNEL (FREQUENCY, UP/DOWN): przełącznik zmiany kanałów (częstotliwości), służy do wybrania określonego numeru kanału z danego pasma
 • BAND (ABC..) przełącznik zmiany podzakresów, pozwala przełączać się pomiędzy różnymi częściami danego pasma/pasm
 • AM/FM/CW/LSB/USB: zmiana rodzaju modulacji:
  • AM: emisja dwuwstęgowa z modulacją amplitudy (A3E)
  • FM: emisja z modulacją częstotliwości (F3E)
  • CW: fala ciągła z kluczowaną nośną (A1A), stosowana w telegrafii
  • LSB/USB: emisja jednowstęgowa z wytłumioną falą nośną (J3E):
   • LSB: wstęga dolna
   • USB: wstęga górna
 • ANL: filtr eliminujący zakłócenia impulsowe, szczególnie przydatny przy starszego typu silnikach benzynowych, eliminuje zakłócenia ale jednocześnie zmniejsza zasięg odbioru
 • NB: filtr eliminujący szumy i odpowiednio wygładzający sygnał
 • HI-Cut: filtr zawężający pasmo odsłuchu, wycina wysokie tony
 • LOCAL/DX (LOC): przycisk skokowo zmniejszający czułość odbiornika
 • PA: papuga, przełącznik do załączenia megafonu (można coś powiedzieć do przechodniów)
 • CH 9: załączenie na stałe kanału 9
 • CH 19: załączenie na stałe kanału 19, czasem funkcję tych 2 przycisków spełnia przycisk EMG
 • DW (Dual Watch): umożliwia jednoczesny nasłuch 2 kanałów, lepszych TRX są to 2 kanały jednocześnie, w prostszych konstrukcjach odbiornik przełącza się pomiędzy kanałami w poszukiwaniu sygnału
 • SCAN: funkcja skanowania kanałów, ustawiamy SQUELCH na odpowiednim poziomie, po natrafieniu przez odbiornik na sygnał większy niż ustawiona blokada TRX zatrzymuje się na tym kanale
 • SWR (SWR/CAL): przełącza TRX do trybu pomiaru SWR, w niektórych rozwiązaniach możliwa jest również kalibracja wskazań
 • +10kHz: podnosi nam częstotliwość TRX o 10 kHz co umożliwia obsługę tzw. dziur
 • Roger Beep (R.B., Beep): załączanie krótkiego sygnału dźwiękowego po zakończeniu nadawania, przydatne w modulacjach z wytłumioną nośną
 • ECHO: załączanie pogłosu (echa) modulacji
 • MEM (MEMORY, M1...): przyciski pamięci, pozwalają zapamiętać ulubione kanały, często wraz z rodzajem modulacji i kilkoma innymi parametrami
 • F: przycisk służący do programowania TRX (głównie marki President), pozwala wybrać parametry odpowiednie dla danego kraju

Kontrolki, wskaźniki:
 • CHANNEL: wyświetla numer aktualnie wybranego kanału
 • FREQUENCY: wyświetla aktualną częstotliwość nadawania/odbioru (różne rozwiązania zależnie od urządzenia)
 • RX/TX: kontrola trybu pracy TRX:
  • RX: odbiór
  • TX: nadawanie
 • S/RF meter: wskaźnik siły odbieranego sygnału w jednostkach S
 • POWER: wskaźnik emitowanej mocy
 • SWR: wskaźnik współczynnika fali stojącej, służy do pomiaru dostrojenia anteny
 • MOD: wskaźnik głębokości modulacji
 • R.B.: kontrolka załączonego Roger Beep'a
 • HIGH SWR: kontrolka przekroczenia dopuszczalnego poziomu V.S.W.R.
Ponadto wiele innych kontrolek szczególnie na wyświetlaczach LCD sygnalizujących załączenie danej funkcji TRX.


Gniazda podłączeniowe:
 • POWER (DC): gniazdo zasilania
 • MIC: gniazdo mikrofonowe
 • ANTENNA (ANT): gniazdo antenowe
 • EXTERNAL (EX. SPK., SPEAKER): gniazdo głośnika zewnętrznego
 • PA (PA. SPK.): gniazdo papugi (megafonu)
 • S meter: gniazdo do podłączenia zewnętrznego miernika sygnału odbieranego
Czasami zdarzają się jeszcze dodatkowe gniazda do podłączenia np. słuchawek lub programatora.

POLECAMY

>

Wspieraja nas:

egzamin krótkofalarski

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,478,167 Unikalnych wizyt